Adatkezelési tájékoztató

Adonisz weboldal

Honlapunk címe: Adonisz.com  elérhetősége https://adonisz.com.
Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért gyűjtjük ?
Hozzászólások

Amikor a látogatók észrevételeket hagynak a webhelyen, összegyűjtjük a megjegyzések formában megjelenített adatokat, valamint a látogató IP-címét és a böngésző felhasználói ügynököt, hogy segítsenek a levélszemét észlelésében.

Az Ön e-mail címéből létrehozott anonimizált karakterlánc (más néven hash) is megadható a Gravatar szolgáltatáshoz annak megtekintéséhez, hogy használta-e. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi irányelve itt található: https://automattic.com/privacy/. Miután jóváhagyta a megjegyzést, a profilképed látható a nyilvánosság számára a megjegyzésed összefüggésében.
Média

Ha feltölti a képeket a weboldalra, kerülje a beágyazott helyadatokkal (EXIF GPS) történő feltöltését. A weboldal látogatói letölthetik és kivonhatják a helyadatokat a weboldalon található képekből.
Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha megjegyzést hagy a weboldalunkon, beiratkozhat a nevére, e-mail címére és weboldalára a cookie-kba mentve. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, hogy ne kelljen újból kitöltenie a részleteket, amikor újabb megjegyzést hagy. Ezek a cookie-k egy évig tartanak.

Ha rendelkezik fiókkal és bejelentkezik erre a webhelyre, ideiglenes cookie-t fogunk beállítani annak megállapítására, hogy a böngésző elfogadja-e a cookie-kat. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és elvetődik a böngésző bezárásakor.

A bejelentkezéskor több cookie-t is beállítunk, hogy mentse a bejelentkezési adatait és a képernyőn megjelenő választásait. A bejelentkezési cookie-k két napig tartanak, és a képernyő beállításai a cookie-k egy évig tartanak. Ha a „Remember Me” lehetőséget választja, a bejelentkezés két hétig fennmarad. Ha kijelentkezik a fiókjából, a rendszer a bejelentkezési cookie-kat törli.

Ha cikket szerkeszt vagy közzétesz, egy további cookie mentésre kerül a böngészőben. Ez a cookie nem tartalmaz személyes adatokat, és csak a szerkesztett cikk postai azonosítóját jelöli meg. 1 nap elteltével.
Más webhelyek beágyazott tartalma

Az ezen a webhelyen található cikkek tartalmazhatnak beágyazott tartalmat (például videókat, képeket, cikkeket stb.). A más webhelyek beágyazott tartalma ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, használhatják a cookie-kat, beépíthetnek további külső követést, és felügyelhetik a beágyazott tartalmakkal való interakciókat, beleértve a beágyazott tartalmakkal való interakció nyomon követését, ha van fiókja, és bejelentkezett az adott webhelyre.
Analitika
Nem osztjuk meg az adatait, bizalmasan kezeljük !
Adatainak csak a kapcsolat felvételétől, annak megszüntetéséig tároljuk. Kérésére töröljük.

Ha megjegyzést hagy, a megjegyzés és metaadatai határozatlan ideig megmaradnak. Ez így ismeri fel és hagyja jóvá az összes követési megjegyzést, nem pedig moderációs sorban.

A weboldalunkon regisztrálóknak (ha vannak ilyenek) a személyes profiljukat a felhasználói profiljukban is tárolják. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait bármikor (kivéve, ha nem változtathatja meg felhasználónevét). A webhelyek rendszergazdái ezen információkat is megtekinthetik és szerkeszthetik.
Milyen jogai vannak az Ön adataival ?

Ha van fiókod ezen a webhelyen, vagy megjegyzéseket hagyott be, kérhet egy exportált fájlt a személyes adatokról, amelyeket magunkról tartunk, beleértve az Ön által megadott adatokat. Azt is kérheti, hogy töröljünk minden olyan személyes adatot, amelyet magunkról tartunk. Ez nem foglalja magában azokat az adatokat, amelyeket adminisztratív, jogi vagy biztonsági célokra kötelezünk.
Ahol küldtük az adatokat

A látogatói megjegyzéseket ellenőrizni lehet egy automatikus spamfelderítési szolgáltatáson keresztül.

Adatvédelmi tájékoztató

Az adonisz.com weboldal komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét és betartja a vonatkozó jogszabályokat, így az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-ei (EU) 2016/679 rendeletét az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR) is, amely 2018. május 25-től alkalmazandó. A következő adatvédelmi tájékoztatóból megismerheti az általunk végzett adatkezelést és az Önt megillető jogokat a GDPR szabályaival összhangban.

Az Adonisz.com weboldal számára kiemelt fontosságú az információs önrendelkezési jog biztosítása és a személyes adatok védelme. Az Adonisz.com weboldal a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A szabályozás kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Az Adonisz.com weboldal személyes adatokat abból a célból tart nyilván, hogy az érintetteket kedvező ajánlatokkal kereshesse meg illetve a blog legújabb írásait elküldhesse. A személyes adatok felhasználását addig az időpontig tekintjük folyamatosnak, amíg az érintett e-mailben, levélben vagy telefonon nem kéri adatainak törlését nyilvántartásunkból.

Tájékoztatáskérés, helyesbítés, törlés, zárolás és tiltakozás

Az érintett adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, bármikor kérheti adatai helyesbítését, továbbá indoklás nélkül, azonnali törlését vagy zárolását, és tiltakozhat személyes adati kezelése ellen. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az érintett kérelmére – legkésőbb a kérelem beékezésétől számított 30 napon belül – a kérelemnek megfelelően tájékoztatást adunk az érintett általunk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a közreműködő adatfeldolgozók nevéről, címéről és adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Amennyiben adataiban változás történik – annak érdekében, hogy a személyes adatai pontosak, naprakészek legyenek – kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. Az érintett személyes adatainak törlését vagy zárolását bármikor kérheti, mely kérelemnek eleget teszünk.

Az érintett személyes adatinak kezelésével kapcsolatos tiltakozását legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk és az érintettet döntésünkről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet a döntés közlésétől számított 30 napon belül választása szerint a Fővárosi Törvényszékhez, vagy a lakhelye/tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény előírásának értelmében tudatjuk Önnel, hogy amennyiben nem kíván több ajánlatot kapni cégünktől, ilyen irányú szándékát közölheti velünk a mindennapalap@gmail.com címen.

A honlap használatával kapcsolatos tudnivalók

A Honlap személyes adat megadása nélkül látogatható, azonban a Honlap bizonyos szolgáltatásaihoz, illetve részeihez való hozzáférés személyes adatok megadásához, illetve egyes esetekben regisztrációhoz kötött.

           Az Adonisz.com weboldal részére történő adatszolgáltatás

                                             Önkéntes!

Hírlevél – A hírlevélre történő feliratkozáshoz e-mail cím megadása szükséges. Az e-mail cím megadása önkéntes. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon ebből a célból kialakított felületen lehet. A hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy rendszeresen eljuttassa a hírlevelet – mely friss híreket, kedvező ajánlatokat, tájékoztatást tartalmaz és címzett elektronikus hirdetésnek minősül – a hírlevélre feliratkozók számára. A hírlevélre történő feliratkozással az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott e-mail címére a Minden Nap Alap Blog hírleveleket küldjön és megadott adatait e körben kezelje. A személyes adatok kezelése mindaddig folyamatos, amíg az érintett – a hírlevélről történő leiratkozással – hozzájárulását vissza nem vonja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelekben található leiratkozás linkre kattintva, vagy a Minden Nap Alap Blog címzett e-mailben mindennapalap@gmail.com címen.

 IP címről….

A Honlap látogatáskor a látogatásról, a látogatáshoz használt számítógép egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. (Az IP cím egy olyan szám, amelyet az internetszolgáltató rendel hozzá a felhasználó számítógépéhez, és amelynek segítségével a felhasználó számítógépével hozzáférhet az internethez.) Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Adonisz.com weboldal kizárólag a Honlap fejlesztése érdekében használja fel őket – kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

Cookie használata….

A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű információs fájlok („cookie”) kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén. A cookie a felhasználó számítógépének böngészőjén keresztül a számítógép merevlemezére kerülő információs fájl, mely a számítógép későbbi azonosítására és a szolgáltatás igénybevételének támogatására szolgál és adott esetben személyes adatnak is minősülhet. A legtöbb böngésző alapértelmezésében automatikusan elfogadja a cookie-t, de a felhasználó a böngészőjében módosíthatja a beállításokat. Amennyiben nem kívánja, hogy számítógépe merevlemezén cookie kerüljön elhelyezésre, akkor a böngésző programjában választása szerint állítsa be a cookie elfogadásának elutasítását vagy a cookie egyedi engedélyezését. amennyiben letiltja a cookie-kat, előfordulhat, hogy a Honlap egyes funkciói nem működnek megfelelően.

Az Adatkezelő Adatai

A MailChimp ( more information ) levélküldő szolgálat, használatával illetve igénybevételével történik a feliratkozások egy része, mellyel kapcsolatos adatvédelmi szabályzat szintén az előző linken olvasható. Teljes mértékben az olvasók adat védelmét szolgálja. Az Adonisz.com weboldal címe  adonisz@adonisz.com

Translate »

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me
Youtube
Youtube
Linkedln
Share
Instagram
%d bloggers like this: